Nasza oferta

W ramach posiadanych kwalifikacji i uprawnień wykonujemy usługi w zakresie:

1. rzeczoznawstwa pojazdów samochodowych i likwidacji szkód:

 • oceny techniczne pojazdów (powypadkowe i po wykonanej naprawie) wg systemu Audatex;
 • kalkulacje kosztów napraw uszkodzonych pojazdów (kosztorysów) wg systemu Audatex;
 • weryfikujemy już wykonane (także przez ubezpieczycieli) kosztorysy napraw - wg Audatex i Eurotax;
 • identyfikujemy pojazdy i ich wyposażenia - wg AutoVin, Audatex i Info-Ekspert;
 • ustalamy wartości pojazdów programem komputerowym Info-Ekspert (np do ubezpieczenia AC lub kredytu);
 • ustalamy wartości pojazdów przed i po szkodzie (do tzw. szkody całkowitej) w oparciu o program komputerowy Info-Ekspert;
 • przeprowadzamy badania i analizy zdarzeń drogowych ze wskazaniem winnych ich powstania.
2. udzielamy pomocy poszkodowanym:
 • udzielamy porad w zakresie roszczeń odszkodowawczych;
 • wspieramy poszkodowanych w egzekwowaniu należnych odszkodowań za poniesioną stratę i doznaną krzywdę poprzez przygotowywanie roszczeń a na życzenie (po udzieleniu właściwych pełnomocnictw) w ich imieniu dochodzimy od ubezpieczycieli odszkodowań za szkody: w związku z ruchem komunikacyjnym, na osobie, w mieniu.
Ponadto:
 • określamy technologiczne czasy przestojów pojazdów - niezbędne do ich napraw po kolizji;
 • ustalamy wielkość pokolizyjnej utraty rynkowej wartości pojazdu - po dokonanej naprawie.
Jeśli nie masz ochoty, czasu i pieniędzy na samodzielne egzekwowanie swoich roszczeń o należne odszkodowanie zgłoś się do nas. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą uzyskać dla Ciebie odszkodowanie adekwatne do poniesionej straty.

JEŚLI TO NIE JEST KONIECZNE NIE KIERUJEMY SPRAWY NA DROGĘ SĄDOWĄ.

Spór sądowy z Ubezpieczycielem jest krokiem ostatecznym, stosowanym dopiero po wyczerpaniu możliwości negocjacyjnych.

OFERTA SPECJALNA!

W sprawach już wypłaconych (z ubezpieczenia OC sprawcy) odzyskujemy należny poszkodowanym podatek VAT, którego ubezpieczyciele nie wypłacili, wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę!!!

NIE ZAJMUJEMY SIĘ WYPADKAMI Z UBEZPIECZENIA ZUS!

DLA NASZYCH KLIENTÓW ZAPEWNIAMY SAMOCHODY ZASTĘPCZE, RÓŻNYCH KLAS, NA CZAS LIKWIDACJI SZKODY Z OC SPRAWCY.

Kontakt z nami

Likwidator s.c.
76-200 Słupsk
ul. Michała Mostnika 7
tel./fax.: 59 846 84 48
kom. 888 057 806
kom. 888 533 359
biuro@likwidator.slupsk.pl

lokalizacja biura

Słownik pojęć

Likwidacja szkody
zespół czynności zmierzający
do ustalenia przyczyny i
rozmiaru powstałej szkody oraz
ustalenie odpowiedzialności za
zdarzenie a także oszacowanie
wysokości odszkodowania.

więcej pojęć

Czy wiesz, że...

Z ubezpieczenia OC należy się
odszkodowanie posiadaczowi
pojazdu nawet wtedy, gdy
szkodę wyrządził pojazd innego
użytkownika, zarejestrowany
na ten sam Bank czy
Towarzystwo Leasingowe?

inne ciekawostki

Ustawy i prawo

Z ubezpieczenia OC nie ma
obowiązku przedstawiania
faktur za naprawę pojazdu.
Ubezpieczyciel jest
zobowiązany do rzetelnego
ustalenia wartości szkody we
własnym zakresie.

gdzie szukać ustaw

© Likwidator s.c.