O firmie

LIKWIDATOR spółka cywilna rozpoczęła działalność w listopadzie 2005 roku. Jej powstanie zainicjowały poważne zmiany organizacyjne w zakresie likwidacji szkód, jakie wprowadziły Towarzystwa Ubezpieczeniowe na terenie Polski. Spółka stworzona została przez byłych "likwidatorów szkód", wieloletnich pracowników zakładów ubezpieczeń.

Jako Rzeczoznawcy Pojazdów Samochodowych jesteśmy biurem partnerskim Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING w Warszawie.

Odpowiednie przygotowanie (nie tylko w zakresie likwidacji szkód w pojazdach), bogaty bagaż doświadczeń, doskonała znajomość procedur i zasad likwidacji szkód zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa, stosowanie standardów zawodowych rzeczoznawców oraz posługiwanie się od szeregu lat profesjonalnymi programami kalkulacyjnymi Audatex, Info-Ekspert a także Eurotax są gwarantem fachowości i niewątpliwym atutem naszej Spółki.

Jesteśmy niezależnym podmiotem gospodarczym. Nie jesteśmy powiązani kapitałowo ani personalnie z żadną inną firmą o podobnej nazwie i prowadzącej taki sam lub podobny profil działalności.

GWARANTUJEMY RESPEKTOWANIE ZASADY TAJEMNICY W DOBRZE POJĘTEJ TROSCE O DOBRO KLIENTA,
W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO WYSTĘPUJEMY.

Kontakt z nami

Likwidator s.c.
76-200 Słupsk
ul. Michała Mostnika 7
tel./fax.: 59 846 84 48
kom. 888 057 806
kom. 888 533 359
biuro@likwidator.slupsk.pl

lokalizacja biura

Słownik pojęć

Likwidacja szkody
zespół czynności zmierzający
do ustalenia przyczyny i
rozmiaru powstałej szkody oraz
ustalenie odpowiedzialności za
zdarzenie a także oszacowanie
wysokości odszkodowania.

więcej pojęć

Czy wiesz, że...

Z ubezpieczenia OC należy się
odszkodowanie posiadaczowi
pojazdu nawet wtedy, gdy
szkodę wyrządził pojazd innego
użytkownika, zarejestrowany
na ten sam Bank czy
Towarzystwo Leasingowe?

inne ciekawostki

Ustawy i prawo

Z ubezpieczenia OC nie ma
obowiązku przedstawiania
faktur za naprawę pojazdu.
Ubezpieczyciel jest
zobowiązany do rzetelnego
ustalenia wartości szkody we
własnym zakresie.

gdzie szukać ustaw

© Likwidator s.c.